Familie opstellingen

Wat is familie opstelling

Een familieopstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar we onderdeel van zijn. Pas als de verstrikkingen zichtbaar zijn, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons op liefdevolle wijze los te maken van hardnekkige patronen.

Familie opstelling kun je op verschillende manieren ervaren, door middel van vloerankers, een tafel-opstelling of een groepsopstelling tijdens een grote opstelling

Een opstelling kun je zien als een levende foto. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (een familie, team of organisatie) waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. Het bijzondere aan opstellingen is dat dit een energetisch krachtenveld openbaart, dat zichtbaar wordt met behulp van opgestelde mensen, poppetjes of andere elementen. Een opstelling geeft vrijwel altijd verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het betreffende systeem zijn.

Veel van onze patronen, overtuigingen en gedrag vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen we niet alleen bekrachtigende, maar ook beperkende patronen mee. Als volwassene functioneren we onbewust nog vaak volgens deze blauwdruk.

Onbegrepen gevoelens of hardnekkige patronen zijn vaak terug te voeren op de onlosmakelijke verbinding met onze familie en de familiegeschiedenis.

In een familiesysteem werken bepaalde wetmatigheden die van invloed zijn op ons leven:

  • Ieder familielid heeft een eigen plek en hoort erbij. Niemand mag worden uitgesloten.
  • Er is sprake van een natuurlijke ordening: van oud naar jong.
  • Er is een uitwisseling in geven en nemen: ouders geven, kinderen nemen.

Als deze in wetmatigheden in balans zijn, gaat het goed met ons. Als deze wetmatigheden om wat voor redenen dan ook geschonden worden, leidt dit tot dynamieken die ons onbewust beïnvloeden.

Met behulp van een familieopstelling kunnen de verborgen patronen en dynamieken zichtbaar gemaakt worden.

Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.

Chat openen
Hallo, waarmee kan ik je helpen? Groetjes Fridie